Materiały na zajęcia, które odbędą się:

 

3.11.2011 r.:

 • A. Baluch, Dziecko i jego światy, [w:] Tejże, Dziecko i świat przedstawiony, Warszawa 1997, s. 15-28;

 • Tejże, Odkrywanie świata przedstawionego w lekturze, [w:] tamże, s. 29-44.

9.11.2011 r.:

 • A. Baluch, Książka jest światem. O literaturze dla dzieci i młodziezy, Kraków 2005.

23.11.2011 r.:

 • Z. Zasacka, Nastoletni czytelnicy - wspólnota symboliczna i społeczne dystanse, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 159-174.
 • Z. Zasacka, Typy czytelników: spontaniczni, szkolni, aktywni, [w:] Tejże, Nastoletni czytelnicy, Warszawa 2008, s. 69-78.

Materiał uzupełniający:

 • Z. Zasacka, Postawy gimnazjalistów wobec książek, [w:] Tejże, Nastoletni czytelnicy, Warszawa 2008, s. 79-85.
 • Z. Zasacka, Lektury nieobowiązkowe, [w:] Tamże, s. 86-113.

30.11.2011 r.:

 • Z. Zasacka, Wyniki badań czytelnictwa gimnazjalistów 2010, Instytut Książki BN. [prezentacja]

1.12.2011 r.:

 • K. Kuliczkowska, Poszerzanie świata. Wśród bohaterów polskiej i obcej prozy dla młodzieży, [w:] Wartości literatury dla dzieci i młodzieży, red. J. Papuzińska, B. Żurakowski, Warszawa-Poznań 1985, s. 107-117.
 • G. Leszczyński, Spór o odbiorcę we współczesnych badaniach nad literaturą dla dzieci i młodzieży, [w:] Tamże, s. 153-165.

8.12.2011 r.:

Zajęcia odwołane z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

15.12.2011 r.

 • K. Kossakowska-Jarosz, Wzorce kultury masowej w książce dla dzieci, [w:] Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kutury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006, s. 32-53.

 

 

Lista lektur

[czytaj]

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2012, godz. 13:58 - Aleksandra Dziak