Lektor (od 1989 r.) języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

Współautorka kilku skryptów do nauki polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

 

Współtwórczyni specjalizacji glottodydaktycznej funkcjonującej w Instytucie Filologii Polskiej, opiekun praktyk glottodydaktycznych.

 

Pracuje w Zespole Autorów Zadań i Egzaminatorów działającym przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego m.in. jako egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011, godz. 11:10 - Agata Poręba