Konkurs zamknięty nr POKL/1/D.1.1/2011 na projekty innowacyjne testujące PO KL dotyczy tematu „Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna.

 

Terminy Dni Otwartych:
1. Dzień – 08.11.2011 (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00
2. Dzień – 09.11.2011 (środa) w godzinach 10.00 – 15.00

 

Formuła spotkań:
Na spotkaniach przewidziane jest omówienie dokumentacji konkursowej, odpowiedzi na pytania wnioskodawców oraz dyskusja.

Na spotkaniach będą obecni przedstawiciele:

- Instytucji Organizującej Konkurs,

- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

- Krajowej Instytucji Wspomagającej.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Dniach Otwartych” prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: sylwia.rosocha@crzl.gov.pl , zawierających następujące dane: imię, nazwisko, instytucja, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, a także preferowany dzień i godzinę spotkania.

 

Miejsce spotkań:
Spotkania w ramach „Dni Otwartych” odbędą się w siedzibie CRZL, ul. Kopernika 36/40, 00-349 Warszawa (sala nr 248, piętro II).

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:15 - Beata Kaczan