ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR LETNI

 

 

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, kierownik Katedry

Czwartek

13.20-14.05 Literatura powszechna (do oświecenia), wykł., CN-202

14.10-14.55 England, Scotland and the Polish-Lithuanian Commonwealth – First Literary Encounters, wykł., CN-202

15.50-17.20 Wybrane zagadnienia literatury porównawczej (średniowiecze – renesans – barok), wykł., CN-202

Piątek

15.00-16.30 konsultacje, CN-218

16.40-18.10 Lektura tekstów kultury. Cz. 1, konw., CN-218

Sobota

10.00-13.00 Seminarium doktorskie (raz w miesiącu), CN-218

 

Dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL

Wtorek

9.10-10.50 Historia literatury staropolskiej, ćw., gr. 1, CN-203
10.50-12.30 Historia literatury staropolskiej, ćw., gr. 2, CN-203

12.30-13.20 Projekt dyplomowy: wydawnictwo, laboratorium, CN-218
13.20-14.10 Wstęp do literaturoznawstwa, konw., GG-209

16.00-17.30 Konsultacje, CN-218

 

Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Poniedziałek

12.30-14.00 Konsultacje, CN-218

14.10-15.40 Historia literatury polskiej (do oświecenia), ćw., CN-202

15.50-16.40 Lectio, excerptio, repetitio, compilatio. Z dziejów zarządzania wiedzą w piśmiennictwie wczesnonowożytnym, wykł., CN-218

16.40-17.30 Wczesnonowożytna literatura europejska w Polsce - zagadnienia wybrane, wykł., CN-203

 

Dr hab. Agnieszka Czechowicz

Środa

10.50-12.30 Literatura staropolska, wykł., CN-204

Czwartek

11.40-13.20 Seminarium literaturoznawcze, CN-218

13.20-15.00 Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa, warszt., gr. 2, CN-022

15.00-16.30 Konsultacje, CN-218

16.40-18.20 Warsztaty twórczego pisania, konw., CN-P10

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019, godz. 20:37 - Wiesław Pawlak