<WSTECZ> 1 2 3 4 5 <DALEJ>

Czesław Walesa, dr hab., prof. nadzw. KUL dr hab. Janusz Kostrzewski
Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Witkowski Prof. dr hab. Zofia Sękowska

<WSTECZ> 1 2 3 4 5 <DALEJ>

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2011, godz. 09:35 - Karol Goral