1. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego "Dydaktyka literatury i języka polskiego w minionym pięćdziesięcioleciu" 25-28 września 2000 r. - referat: Literaturoznawcze inspiracje metodyki pracy nad poezją w szkole.

2. Konferencja naukowa z cyklu "Język-literatura-dydaktyka" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi - referat: Intertekstualność w szkolnej analizie poezji.

3. Uczestnictwo w licznych ogólnopolskich konferencjach metodycznych.

4. Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - referat: Chronologiczny czy achronologiczny układ materiału literackiego w nauczaniu szkolnym.
5. XIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka "Problemy metodyczne szkolnych interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury", organizowana przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie w dniach 26-28 listopada 2007 r. - referat: Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego w szkole a logika myślenia uczniów.
6. Sympozjum naukowe "Literackie twarze Zamojszczyzny" organizowane przez Instytut Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu w dniu 15 maja 2008 r. - referat: Pejzaż Zamojszczyzny w poezji Urszuli Kozioł.
7. Referat na Konferencji naukowej „Etyka nauczyciela”, Lublin 9 – 10 czerwca 2009: Problem rozwijania sprawności mówienia w nauczaniu szkolnym, a etyka nauczyciela.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2010, godz. 12:42 - Aleksandra Dziak