2010

 • Udział w międzynarodowej konferencji naukowej Przeobrażenia języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku organizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie (31.05.-01.06.2010 r.). Wygłoszony referat: Nauczanie polskiej literatury najnowszej w kontekście współczesnej kultury.
 • Udział w otwartym seminarium doktoranckim Dydaktyka literatury i języka polskiego – stan badań i perspektywy badawcze – panel doktorantów i promotorów z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” organizowana przez IBE oraz KDLiJP KUL (28.06.2010 r.). Wygłoszony referat na temat prowadzonych badań nad nauczaniem literatury najnowszej w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Udział w seminarium naukowym wykładowców i dotorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 13 września 2010 r.).

2009

 • Udział w konferencji Edukacja polonistyczna w dobie kultury masowej-polisensorycznej w siedzibie UR w dniach: 19-20 maja 2009.
 • Międzynarodowa konferencja „Polskość poza granicami Rzeczpospolitej” (Ostróda 26-28 marca 2009). Przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Polonijne Centrum Nauczycielstwa w Lublinie oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (uczestnictwo online)
 • Udział w konferencji Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych w siedzibie UR w dniach 26-27 maja 2009.
 • Uczestnictwo online w konferencji naukowej Etyka nauczyciela w siedzibie KUL Jana Pawła II w dniach: 9-10  czerwca 2009r.
 • Udział w otwartym seminarium doktorantów Współczesne metodologie badań humanistycznych w kontekście studiów doktoranckich w Kazimierzu Dolnym w dniu 29 czerwca 2009 r. (wygłoszony referat Postawa metodologiczna prof. Ryszarda Nycza w świetle nowoczesnych badań literaturoznawczych w ramach seminarium doktoranckiego w dniu: 28 marca 2009 r.).

2008

 • Udział w sesji naukowej doktorantów „Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w kanonie lektur szkolnych" zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w dniu 30 czerwca 2008r. Wygłoszony referat: „Oswajanie współczesnej popkultury, czyli nowe sposoby kształcenia humanistycznego w szkole ponadgimnazjalnej".
 • Udział w konferencji naukowej Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu w siedzibie KUL Jana Pawła II w dniach: 26-27 listopada 2008 r.

2007

 • Uczestnik konferencji naukowej „e-polonistyka" organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w dniach 21-22 listopada 2007 r.

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2011, godz. 19:53 - Aleksandra Dziak