2016

 • Otwarte Seminarium Naukowe "Topika Zagłady" (Katowice, 3-4 marca 2016 r.) referat: Topos żydowskiego dziecka w narracjach o Zagładzie Stanisłąwa Wygodzkiego". 
 • Sesja naukowa Władysław Panas in memoriam, Instytut Filologii Polskiej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL, 25 stycznia 2016 r., referat: Polsko-żydowskie przestrzenie literackie w badaniach Władysława Panasa.

 •  „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne, Zakład Polonistyki Stosowanej Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytet Opolski, Opole7 – 8 kwietnia 2016 roku - O tradycji, sławnych ludziach i szkole – opowieści dla dzieci z „Okienka na Świat” (1937-1939)
 •   VII. Ogólnopolską konferencję Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście we współpracy z Fundacją MDSM w Oświęcimiu 24-26 czerwca 2016 r. referat Dzieci getta Stefanii Ney - pytanie o granice między literaturą a dokumentem
 •   Sholem Aleichem: Writer and Symbol International Academic Conference In Honor of the 100th Anniversary of Sholem Aleichem’s Death, Kyiv June 29-July 1, 2016 , referat: Портрет Шолема Алейхема в польско-еврейской пресе [Portraits of Sholem Aleichem in the Polish Jewish Press] (in Russian)
 • Wokół fenomenu humoru żydowskiego, organizowanej w ramach tegorocznego Festiwalu Warszawa Singera z okazji 100. rocznicy śmierci Szolem-Alejchema, referat: Humoryści na łamach prasy polsko-żydowskiej
 • I Seminarium Naukowe Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ, Zagłada w Europie Środkowo-Wschodniej – nowe źródła, nowe interpretacje, Kraków 26-27 września 2016, referat: Fotografia jako medium wojny
 • Znani, nieznani. Krakowscy Żydzi na przestrzeni wieków,  Instytut Judaistyki

  Uniwersytet Jagielloński, Kraków 6-7.12.2016 r., referat: Marta Hirschprung – zapomniana redaktorka i literatka z Krakowa

  Wykłady
 • Trzy portrety Stanisława Wygodzkiego, wykład z cyklu Regionalne spotkania z kulturą i historią Żydów zagłębiowskich, organizatorzy - Sosnowieckie Centrum Kultury i IPN w Katowicach, 11 stycznia 2016 r., Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.
 • Trzy odsłony Kresów w literaturze polskiej, wykład gościnny dla studentów Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie - Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE, 18.10.2016 r.

 • Henryk Grynberg – poeta, powieściopisarz i dramaturg, wykład gościnny dla studentów i pracowników Katedry Polonistyki Uniwersytetu Katolickiego im. Pėtera Pázmánya w Budapeszcie -  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 20.10.2016 r.

2015

 • XVII Міжнародна наукова конференція студентів i молодих науковців, Релігія і
  фундаментальна наука в добу глобалізації, Львів 20-21.03.2015 r. referat: Miejsce religii
  w edukacji wielokulturowej (poziom uniwersytecki)
 • Przekraczanie granic. Problematyka międzynarodowa i międzykulturowa w mediach europejskich, Łódź 10 czerwca 2015 r., Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki referat: Polscy literaci na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej
 • IV Międzynarodową Konferencję Naukową, Żydzi Wschodniej Polski - Uczony, Naukowiec, Badacz Żydowski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Białystok 15-16 czerwca 2015 r., referat: Ignacy Schiper – historyk i publicysta
 • Współczesna literatura żydowska w językach nieżydowskich – genealogie pisarskie, konferencja naukowa, Toruń, 29 – 30 czerwca 2015 r., Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat: Polski język i żydowska tożsamość - nieodkryta genealogia dziennikarek z międzywojennej prasy polsko-żydowskiej (próba charakterystyki)
 • Żydowskie miasta, konferencja naukowa, Warszawa 27.08.2015, Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, XII Festiwal Warszawa Singera, referat: Reportaże o mieście żydowskim w Lublinie w prasie międzywojennej
 • Etnografia i folklorystyka żydowska w Polsce do roku 1945, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa 1-3 września 2015 r. referat: Folklor w prasie polsko-żydowskiej XX w.
 • W kręgu Icchoka Lejbusza Pereca/I. L. Peretz and His Circle. Warszawa-Zamość, 7.–10. September 2015, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, referat: Opowiadania dla dzieci Icchoka Lejbusza Pereca na łamach prasy polsko-żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym [I.L. Peretz's Stories for Children in Interwar Polish-Jewish Press]
 • Szalom Asz dialogiczny: spór o religijność, politykę i społeczeństwo, konferencja naukowa w ramach IX Festiwalu im. Szaloma Asza,, Kutno 9.10.2015, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, referat: Szaloma Asza obrazy współczesności na łamach polsko-żydowskiej prasy (1918-1939)'
 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie.  Powszechność i elitarność polonistyki”, Katowice 18-21.11. 2015, Uniwersytet Śląski, referat: Od Singera do Papuszy − polonista wobec edukacji międzykulturowej.

 

Wykłady, odczyty, warsztaty:

 • Literacka wycieczka ze Sztukmistrzem z Lublina – projekt przygotowany na XII Lubelski Festiwal Nauki wspólnie z p. mgr Agnieszką Kasperek, prowadzenie warsztatów dla uczniów 21.09. i 22.09.2015 r.
 • Warszawa malowana piórem Singera wykład + warsztaty 01. 2015 r. UTW Fundacji Shalom w Warszawie
 • Żydowski Lublin wykład 26.02. 2015 r. UTW Fundacji Shalom w Warszawie
 • Zamojsko-warszawskie opowieści Icchoka Lejba Pereca wykład 18.06. 2015 r. UTW Fundacji Shalom w Warszawie

2014

Konferencje naukowe:

 • Kobieta żydowska. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi wschodniej Polski, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Białystok 13-14.06. 2014 r. referat: Portret syjonistki z łam „Ewy”, tygodnika dla pań (1928–1933)
 • Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 29.09.2014 - 1.10.2014 r. - referat: Literackie świadectwa Zagłady w twórczości Stanisława Wygodzkiego.

 • Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zamość, 18-20.11.2014 r. zorganizowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej i Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.- referat: Pomiędzy polityką a literaturą - „Opinia”/„Nasza Opinia” 1933-1939.

 • Niezamężne, owdowiałe, rozwiedzione… –  kategorie kobiecej samotności, III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Siedlce, 2-3.12.2014 r. zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Zakład Polskiej Literatury Dawnej, Tradycji Kulturowej i Edytorstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Tradycji Kulturowej i Edytorstwa oraz Ośrodek Kultury Regionalnej Centrum Badań Naukowych Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie – referat: Samotność tragiczna – obraz aguny w literaturze i kulturze żydowskiej.

 

 

Wykłady, odczyty:

 • Polska w literaturze jidysz, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 9.01.2014 r.
 • Żydowski film fabularny do 1939 roku, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 17.04.2014 r.
 • Piękne żydowskie wesele, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 24. 07. 2014 r. 
 • Współczesna literatura izraelska, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 8.05.2014 r.
 • Chcę być kobietą wolną, mądrą i piękną - czyli portret syjonistki z łam "Ewy" - tygodnika dla pań, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 22.05.2014 r. 
 • Życie i twórczość Isaaca Bashevisa Singera, wykład w ramach Nocy Kultury, Biłgoraj 6.09.2014 r.
 • Poznaj tradycję oraz literaturę żydowską – projekt przygotowany na XI Lubelski Festiwal Nauki wspólnie z p. mgr Agnieszką Kasperek, udział w pikniku 21.09.2014 r. oraz prowadzenie warsztatów dla uczniów 22.09. i 23.09.2014 r.
 • Miłość w twórczości braci Singerów, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 23.10.2014 r.
 • W cieniu braci - portret Hinde Kreitman, Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 27.11.2014 r.

2013

Konferencje naukowe:

 • Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i w miejscu pamięci, II Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Oświęcim 12-14.04. 2013 r., referat:  Nauczanie o Holokauście na lekcjach języka polskiego na III i IV poziomie nauczania – uwagi i propozycje  metodyczne;
 • Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce: przemiany, wyzwania i perspektywy, I Interdyscyplinarna Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, Kraków, współorganizowana z Instytutem Judaistyki UJ, przy współpracy JCC Kraków i Żydowskiego Muzeum Galicja, 7–9. 05. 2013 r.; referat: O polsko-jidyszowych powiązaniach literackich w perspektywie edukacji polonistycznej;
 • Konferencja naukowo-krytyczna Literatura, pieniądze, kobieta, Zakład Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytet Szczeciński,  Szczecin 5-8.06. 2013 r. , referat: Koncepcja „kobiety uświadomionej” na łamach tygodnika „Ewa” (1928-1933);
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białystok, Żydzi  Wschodniej Polski: W blasku i cieniu historii,  Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 17-18.06. 2013 r. referat: Co tam panie w Białymstoku! – dział informacji „z regionu” na łamach polsko-żydowskiego dziennika „Nasz Przegląd”;
 • Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, Sesja naukowa, Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom, Warszawa  9.08.2013 r., referat: Julian Tuwim o sobie samym i swojej poezji na łamach polsko-żydowskiego dziennika Nasz Przegląd z lat 1923-1939.

 • Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa  Jan Karski – świadek, emisariusz, człowiek, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP - 6-8.11.2013 r. Zamość, referat - Pomiędzy dobrem a obojętnością. Relacje polsko-żydowskie w czasie Zagłady w prozie Stanisława Wygodzkiego.

Wykłady, odczyty:

 • Cóż tam, panie, słychać  w polityce? – o niebezpiecznych związkach polityki z literaturą (Icchok Lejbusz Perec, Szalom Asz, Israel Joszua Singer), Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom, Centrum Kultury Jidysz, Warszawa 18.03. 2013 r.
 • Literackie rozrachunki z polityką po 1945 r. (w odniesieniu do twórczości pisarzy polsko-żydowskich i jidyszowych), Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom, Centrum Kultury Jidysz, Warszawa 18.03. 2013 r.
 • Palestyna ziemią obiecaną - o reportażach syjonistów z podróży do Erec Israel,  Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom, Centrum Kultury Jidysz, Warszawa 20.03.2013 r.
 • Józef Piłsudski, umowa polsko-żydowska i getto ławkowe – czyli o dziale Wiadomości polityczne w polsko-żydowskiej prasie międzywojennej , Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom, Centrum Kultury Jidysz, Warszawa, 20.03.2013 r.
 • Dzieje protestantów w Lublinie, wykład z zajęciami w terenie, Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka, Lublin 18.04. 2013 r.
 • Dzieje Żydów w Lublinie, wykład z zajęciami w terenie, Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka, Lublin 23.05.2013 r.
 • Opowieści o Zamościu i literaturze Icchaka Lejbusza Pereca, FODŻ i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu, Zamość 24.05. 2013 r.
 • Pisarze jidysz tworzący w Polsce – Józef Opatoszu, Szalom Asz, Israel Jehoszua Singer, Uniwersytet Otwarty Bereszit , Warszawa 12.06. 2013 r.
 • Od wesela do wesela, czyli słów kilka o filmie jidyszowym w przedwojennej Polsce, X Festiwal Kultury Żydowskiej, Warszawa Singera, Warszawa 30.08.2013 r.,
 • O dzieciach i dla dzieci w międzywojennej prasie polsko-żydowskiej („Dziecko”, „Nasza Jutrzenka”, „Okienko”), X Festiwal Kultury Żydowskiej, Warszawa Singera, Warszawa 31.08.2013 r.,
 • Dzieje prawosławnych w Lublinie, wykład z zajęciami w terenie, Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka, Lublin 23.09.2013 r.
 • Kultura i zwyczaje Romów zamieszkałych w Polsce, wykład z zajęciami w terenie, Lubelska Szkoła Superbabci i Superdziadka, Lublin 4.10.2013 r.
 • Pisarze żydowscy z Zamościa, wykład Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zamość 10.10.2013 r.
 • Rok `68. Polsko, czego Ty ode mnie chcesz? Losy pisarzy wyklętych. Wykład Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Shalom, Warszawa 18. 10. 2013 r.
 • Isaaca Bashevisa Singera opowieści o namiętności ludzkiej i skrywanych demonach, Uniwersytet Trzeciego Wiekui Fundacji Shalom, Warszawa 22.11. 2013 r.

 

2012

 • Konferencja Naukowa: Dziecko Żydowskie, FODŻ i Pracownia Polsko-Żydowska KUL, Zamość 16-17.10. 2012 r., referat: Dziecko – nasz obowiązek i radość. O walce o prawa dzieci na łamach „Naszego Przeglądu” (1925-1939)

 • Międzynarodowa konferencja naukowa Baśń we współczesnej kulturze, UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Kalisz, 24-25.05.2012 r. Referat: Bajki Isaaca Bashevisa Singera zaproszeniem ucznia do spotkania z wielokulturowością.
 • Otwarte Seminarium Doktoranckie: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych, polonistyczne horyzonty badawcze, KUL, Kazimierz Dolny 27.06.2012 r. Referat: Edukacja wielokulturowa a kształcenie kompetencji komunikacyjnych dziecka.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej KUL Jana Pawła II, Lublin 19-20.11. 2012 r. – prowadzenie sesji: Od symbolu do komiksu.

 • Konferencja "Obrazy Rosji w literaturze polskiej XX wieku", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Instytut Filologii Polskiej; Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej; Poznań 27-29 listopada 2012; referat: Newa wiecznie nowa- obrazy Związku Radzieckiego w twórczości Stanisława Wygodzkiego.

 • Seminarium naukowe „Arachnofobia – metaforyczne odsłony lęków  kobiecych”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 4-6.12.2012; prowadzenie dwóch sesji (4.12.2012) oraz referat: Bez strachu przekroczyć granicę kobieco-męskich powinności – o kreacjach bohaterek w trylogii Józefa Opatoszu.

 

Odczyty:

 • Gala Moc Tradycji-Sztukmistrz” 100-lecie IV LO im. S. Sempołowskiej w Lublinie, Stary Teatr w Lublinie, Lublin 5.06.2012 r., wystąpienia: Kobieta w kulturze żydowskiej;

  Wykład inauguracyjny w Szkole Superbabci i Superdziadka, 15.10.2012 r., temat: Dziecko w świecie wielokulturowym;

 • IX Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 27.08.2012 r. wystąpienie: Cnotliwe matki i mniej cnotliwe kochanki – o kobietach z utworów Israela Jehoszuy Singera i Isaaca Bashevisa Singera.
 • IX Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 28.08.2012 r. wystąpienie: O polskiej kulturze, historii i literaturze w literaturze jidysz.
 • IX Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 29.08.2012 r. wystąpienie: O polityce, literaturze, modzie i sensacjach czyli „Nasz Przegląd”, warszawski dziennik polsko-żydowski 1923-1939.

2011

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydowski obraz Polski. Raj czy piekło? Instytut Kultury Europejskiej Gniezno, UAM Poznań, Gniezno 18-19.01.2011 r., referat: Polska i nie-Polska w trylogii historycznej Józefa Opatoszu,
 • Ogólnopolskie Seminarium z cyklu Badania i polityka Edukacyjna: Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości. Wartość i wartościowanie w edukacji humanistycznej, IBE w Warszawie, KDLIJP KUL, KDiES KUL, Lublin 8-9.03.2011 r. sesja posterowa: Edukacja wielokulturowa wobec wartości kultury polskiej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie, FODŻ, PLPŻ KUL, Zamość 5-7.04.2011 r. Referat: Zamość w dramacie, dramat o narodzie – „W nocy na Starym Rynku”  Icchoka Lejbusza Pereca.
 • Centrum Nauki im. Edyty Stein w Poznaniu, Poznań 16.04.2011 r. wykład: Portrety klasyków literatury jidysz: Mendele Mojcher Sforim, Icchok L. Perec i Szolem Alejchem,
 • VIII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 30.08.2011 r, wystąpienie: Bela, Sabcia, Izio i Feluś – o portretach dzieci w twórczości pisarzy jidysz i konkursie fotograficznym „Dziecko Żydowskie” z 1930 roku.
 • VIII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 31.08.2011 r, wystąpienie: Z kronik kryminalnych. O zbrodniach z namiętności, czyli trochę inny obraz żydowskiej dzielnicy w Warszawie.
 • Konferencja Naukowa Szalom Asz. Polskie i żydowskie konteksty twórczości, Kutno 2011, w ramach VII Festiwalu im.  Szaloma Asza w Kutnie, referat: Szaloma Asza opowieść o Warszawie.

2010

 • Wykład w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego Fundacji Shalom, Warszawa 18. 03. 2010 r. tytuł wystąpienia: Ojcowie literatury jidysz.
 • Julian Wieniawski – Klemens Szaniawski – Feliks Brodowski - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: UMCS, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Lublin 20-21.04. 2010 r., tytuł wystąpienia:  Klemens Szaniawski w oczach żydowskich krytyków.
 • Wykład w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego Fundacji Shalom, Warszawa 29.04.2010 r. tytuł wystąpienia: Wielkie dramaty żydowskiego XX wieku.
 • VII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 29.08. 2010 r., tytuł wystąpienia: Mame, tate, bobe i zejde, czyli miszpoche – rodzinny portret nieujarzmiony.
 • VII Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa 30.08.2010 r., tytuł wystąpienia: Literackie obrazy Warszawy.
 • Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa-literatura-radio-film), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Lublin 20-21. 09.2010 r. tytuł wystąpienia: O zbrodniach z namiętności w polsko-żydowskim  czasopiśmie „Nasz Przegląd” 1930-1935.
 • Wykład w ramach ŻUO Fundacji Shalom, Warszawa 5.10.2010 r., tytuł wystąpienia: Klasycy literatury jidysz.
 • Wykład w ramach Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego Fundacji Shalom, Warszawa 18. 03. 2010 r. tytuł wystąpienia: Ojcowie literatury jidysz.

2009 

 • Międzynarodowe Warsztaty Naukowe, Stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie na Kresach Wschodnich w czasie okupacji niemieckiej i Zagłady 1941-1944, Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN oraz Tkuma All-Ukrainian Center for Holocaust Studies Przemyśl 22-23.06.2009 r., tytuł wystąpienia: Andrzeja Chciuka i Henryka Grynberga opowieści o drohobyckiej Atlantydzie – ziemi trzech narodów.
 • Międzynarodowe Seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz – Śródborów 2009, lipiec 2009; tytuł wystąpienia: Film jidyszowy w przedwojennej Polsce.
 • Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce, Śródborów 6-8. 11. 2009, tytuł wystąpienia: Polskie publikacje naukowe poświęcone kulturze jidysz (lata 1978-2009). Próba wskazania obszarów nieprzebadanych.

2008

 • Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN w Warszawie, w cyklu otwarte seminaria naukowe, 28.02. 2008 r., tytuł wystąpienia: Tragarz pamięci – rzecz o Stanisławie Wygodzkim.
 • Centrum Kultury w Lublinie, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Towarzystwo Polsko-Izraelskie w Lublinie, 14.10.2008 r., spotkanie poświęcone Stanisławowi Wygodzkiemu, tytuł wystąpienia: Pisarstwo uwikłane w pamięć dwóch narodów - szkic do portretu Stanisława Wygodzkiego.
 • Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Lublinie, 12.11.2008 r., tytuł wystąpienia: Literackie świadectwa czasów Zagłady - proza Idy Fink i Irit Amiel.
 • Koło Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, spotkanie ze studentami filologii polskiej 12.01.2009 r., tytuł wystąpienia: Prawa autorskie w pracy polonisty.
 • Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań. Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Lublin, 9-10 grudnia 2008 r.); tytuł wystąpienia: Pisarstwo uwikłane w pamięć dwóch narodów - opowiadania i nowele Stanisława Wygodzkiego.

2007

 • Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej, Akademia Podlaska, Siedlce 28-29. 05. 2007 r. tytuł wystąpienia: Dialog z pooświęcimską teologią żydowską w poezji Henryka Grynberga.
 • Kobiety w kulturze jidysz. IV Wrocławska Konferencja Judaistyczna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 24 - 25 września 2007, tytuł wystąpienia: Portrety matek, kochanek, żon i buntowniczek w powieściach
  Józefa Opatoszu i Izaaka Baszewisa Singera.
 • Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, Uniwersytet Szczeciński Pobierowo, 14-16 października 2007 r. tytuł wystąpienia: Oto Polska właśnie - o literaturze, kulturze i historii Polski w powieściach Józefa
  Opatoszu.

2006

 • Język i kultura jidysz jako przedmiot akademicki w Polsce - Uniwersytet Warszawski i Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 19 - 21 marca 2006 r., tytuł wystąpienia: Komparatystyczne studia nad literaturą polską i żydowską- twórczość Józefa Opatoszu.

2004

 • Wobec tradycji - Akademia Techniczno - Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego i Kolegium Nauczycielskie, Bielsko - Biała 20 - 21 kwietnia 2004 r., tytuł wystąpienia: Uwikłany w historię - problem tradycji i mitomanii w twórczości Pawła Jasienicy.
 • Polacy - Żydzi - Białorusini - Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939 - 1944). W kręgu mitów i stereotypów. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 27 - 29 maja 2004 r., tytuł wystąpienia: Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością. O okupacji sowieckiej w latach 1939-40 na podstawie twórczości Henryka Grynberga.
 • Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu i Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz 20 - 21 września 2004 r., tytuł wystąpienia: Człowiek i Bóg w poezji Henryka Grynberga.

2003

 • Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje - Uniwersytet Łódzki, Łódź 12 - 14 maja 2003 r. tytuł wystąpienia: Pamięć ocalonych w twórczości Henryka Grynberga, Hanny Krall, Bogdana Wojdowskiego.
 • Poezja polska na obczyźnie - Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 29 - 30 maja 2003 r., tytuł wystąpienia: Wyobcowanie i poszukiwanie w emigracyjnej poezji Henryka Grynberga.
 • Między literaturą a medycyną - literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka w XIX i XX wieku - UMCS i Towarzystwo Naukowe w Lublinie, Lublin 17 - 19 listopada 2003 r., tytuł wystąpienia: Syndrom ocalonych z Szoa na podstawie współczesnej literatury polskiej w odwołaniu do badań psychiatrów polskich, izraelskich i anglojęzycznych.

2002

 • Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej - Uniwersytet Śląski, Katowice 20 - 22 maja 2002 r. tytuł wystąpienia: Trzy szkice o aktorze, dramaturgu i krytyku Henryku Grynbergu.

2000

 • Twórczość Władysława Reymonta - UMCS, Biłgoraj 8 - 9 listopada 2000 r., tytuł wystąpienia: Żydów mała ojczyzna w twórczości W. S. Reymonta.
 • Twórczość Elizy Orzeszkowej - UMCS, Biała Podlaska 23 - 25 listopada 2000 r., tytuł wystąpienia: Kreacja bohatera żydowskiego w powieściach Elizy Orzeszkowej.

1999

 • XII Konferencja Pracowników Naukowych i Studentów- Żydzi w literaturze - Uniwersytet Śląski, Katowice 21 - 23 kwietnia 1999 r. tytuł wystąpienia: Sposób spostrzegania świata przez dziecko żydowskie na podstawie utworów H. Grynberga i B. Wojdowskiego.

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2017, godz. 11:56 - Agnieszka Karczewska