Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży


 

W 1997 roku w ramach Katedry Psychologii Klinicznej i Osobowości wyodrębniono trzy zakłady: Zakład Psychologii Osobowości - kierowany przez prof. Piotra Olesia; Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży - kierowany przez prof. med. Leszka Szewczyka oraz Zakład Psychologii Klinicznej Dorosłych - kierowany przez prof. Stanisławę Steuden.

Od czasu likwidacji jednostek naukowych typu Zakłady w 2006 roku prace w obszarze psychologii klinicznej wieku rozwojowego kontynuowane są przez zespół Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 

 

W ramach Zespołu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży prowadzone są w sposób ciągły prace badawcze w zakresie następujących tematów:

 1. Zagadnienia psychosomatyki wieku rozwojowego
 2. Funkcjonowanie psychiczne dzieci i młodzieży w sytuacjach trudnych
 3. Zespół przewlekłego zmęczenia u nastolatków
 4. Zaburzenia emocjonalne wieku rozwojowego
 5. Jakość życia dzieci i młodzieży w zdrowiu i w chorobie
 6. Umiejętności psychospołeczne u dzieci i młodzieży - problematyka asertywności
 7. Zaburzenia z pogranicza u nastolatków - osobowość borderline
 8. Psychiczne następstwa chorób somatycznych w wieku rozwojowym
 9. Odporność psychiczna, czynniki ryzyka i czynniki ochronne zaburzeń okresu rozwojowego
 10. Metody badania w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
 11. Religijne i poza-religijne strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych u młodzieży

W wyniku prowadzonych badań naukowych opublikowano kilka monografii i prac zbiorowych.

Zaprezentowane kierunki badawcze są prowadzone we współpracy z innymi instytucjami naukowymi. Do najważniejszych naszych naukowych partnerów należą:

 • International College of Psychosomatic Medicine
 • Akademia Medyczna w Lublinie - Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii
 • Komitet Rozwoju Człowieka PAN
 • Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Towarzystwo Naukowe KUL.

Pracownicy Zespołu Psychologii Dzieci i Młodzieży są członkami wielu Towarzystw Naukowych: Sekcja Medycyny Psychosomatycznej PTL, Sekcja Psychologii Klinicznej PTP, Komisja Fizjologii i Psychologii Rozwoju Człowieka PAN, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologów Dziecięcych, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Sekcja Psychologii przy Komisji ds.  Nauki Episkopatu Polski.

Obok zajęć naukowo-dydaktycznych, pracownicy Zespołu prowadzą poradnictwo indywidualne i psychoterapię dla dzieci i młodzieży oraz wykonują ekspertyzy sądowe.

Autor: Elżbieta Talik
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2015, godz. 17:24 - Maria Oleś