Kierownik Katedry - prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Kontakt:

- e-mail: kuczon@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 504, nr wew. KUL 5504

 

dr Taras Kavetskyy - adiunkt

Kontakt:

- e-mail: kavetskyy@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

 

dr Rafał Kuzioła - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: rafalkuziola@kul.pl;

- tel.: 81/45 45 508, nr wew. KUL 5508

 

mgr Volodymyr Popovych - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail:

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

Autor: Mariusz Trzciński
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019, godz. 10:18 - Adam Garbacz