Ukazała się nowa monografia na temat dialogowego Ja:

Oleś, P.K., Puchalska-Wasyl, M., Brygoła, E. (red.) (2011). Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

dialog.JPG

Monografia nawiązująca do teorii dialogowego Ja Huberta Hermansa, wydana jako podsumowanie znacznej części badań przeprowadzonych w ramach subsydium profesorskiego „Mistrz”, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pt. „Dialogowe funkcje Ja”. Zawiera szesnaście rozdziałów poświęconych teorii wraz jej poszerzeniem i krytyką oraz licznym wynikom badań empirycznych prowadzonych na jej gruncie i z jej inspiracji

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 18:20 - Wacław Bąk