Spór Zbiorowy

Jaki jest powód sporu zbiorowego?

Powodem sporu zbiorowego mogą być tylko żądania zaspokojenia potrzeb pewnej grupy pracowników

np. zatrudnionych w jednym zakładzie pracy lub branży).

Nie można prowadzić sporu zbiorowego o prawa przysługujące indywidualnym pracownikom, które mogą być dochodzone przed sądem.

 

Kto może wszcząć spór zbiorowy?

Spór zbiorowy mogą rozpocząć i prowadzić pracownicy.

Pracodawcy nie mają takiego prawa.

W trakcie sporu obie strony są reprezentowane przez właściwe organizacje:

pracownicy przez związki zawodowe

pracodawcy przez organizacje pracodawców.

 

Etapy rozwiązania sporu zbiorowego.

I etap - rokowania pomiędzy stronami.

II etap - mediacja. Prowadzi się ją jeśli rokowania nie zakończą się porozumieniem.

Jeśli mediacja się nie powiedzie uprawnia to do wszczęcia strajku.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona