Tak, pracownicy mogą być zatrudnieni na umowę o dzieło lub zlecenie. 


W przypadku studentów, uczniów (osoby uczące się w wieku do 26 roku życia) jako pracodawca zostaniesz zobowiązany do pokrycia kosztu w postaci zaliczki na podatek dochodowy. 

W pozostałych przypadkach należy dodatkowo pokryć koszty związane z ubezpieczeniem ZUS.

Jako nasz oddział macie także możliwość, w porozumieniu z uczelnią, na zatrudnianie praktykantów.
Autor: Łukasz Ilczuk
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 20:16 - Łukasz Ilczuk