studia magisterskie 

filologia polska, WNH, KUL 

2001

praca magisterska: Autotematyzm i intertekstualność w poezji Kaspra Twardowskiego, promotor: dr hab. Mirosława Hanusiewicz

studia doktoranckie 2001-2005

 WNH, KUL 

2005

rozprawa: Peryferie poetyki. Dyskurs metapoetycki i świadomość literacka Wacława Potockiego na podstawie „Ogrodu fraszek” i „Moraliów”, promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz, recenzenci: prof. dr hab. Adam Karpiński, prof. dr hab. Jacek Sokolski

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:03 - Agata Poręba