Mam takie pytanie. Uczeń przygotowywał gazetkę z okazji andrzejek i napisał na niej " 30 listopad - andrzejki". Uczeń został ukarany przez nauczyciela j. polskiego za błędny zapis. Nauczyciel wyjaśnił uczniowi, iż jedyną poprawną formą jest "30 listopada - andrzejki". Szukałem troszkę w internecie i teraz to już w ogóle nie wiem jak to pisać gdyż zdania są podzielone. Proszę o fachową odpowiedź czy dopuszcza się pisownie "30 listopad - andrzejki"?

 

Zapis "30 listopad - andrzejki" jest niepoprawny. Uczeń powinien był napisać: "30 listopada - andrzejki". W formule datalnej, informującej o tym, kiedy coś się wydarzyło lub wydarzy, używamy liczebnika porządkowego, po którym nazwa miesiąca musi być w dopełniaczu: który (dzień) danego miesiąca → 30 (dzień) listopada (polecamy przy okazji lekturę hasła listopad w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego).

Konstrukcja "trzydziesty listopad" może być poprawna jedynie wówczas, kiedy zakładamy, że pierwszy interesujący nas listopad przypadł trzydzieści lat temu, np. Był to już trzydziesty listopad, który Zofia spędzała za granicą.

Autor: Anna Majewska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 10:16 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn