studia magisterskie

1996-2001

 

IFP, WNH, KUL 
2001 Praca magisterska: Listy Adama Pługa do Elizy Orzeszkowej (1878-1900).Opracowanie, wstęp, komentarz; promotor – prof. dr hab. S. Fita
studia doktoranckie 2002-2007  WNH, KUL
 2008 Praca doktorska: Adam Pług i jego rola w życiu literackim Warszawy drugiej połowy XIX wieku, prof. dr hab. S. Fita, recenzenci: prof. dr hab. Marian Maciejewski (KUL); prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (UP Kraków) 
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 10:08 - Agata Poręba