2003  

  • Listy Adama Pługa do Elizy Orzeszkowej (1878-1900), „Pamiętni Literacki” 2003, z. 2, s. 157-194.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 10:14 - Agata Poręba