2015

 • Jan Augustynowicz wobec I wojny światowej. Uwagi na marginesie lektury "Listów z tych czasów", [w:] Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, pod red. D. Kielak, M. Makowskiej, J. Niewiarowskiej, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-8090-071-4, s. 15-26.

2014

 • Adam Pług - nieoficjalny kronikarz Warszawy drugiej połowy XIX w., w: Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014, ISBN97883-242-2615-3, s. 249- 261.
 • Maria Rodziewiczówna (1864-1944) z Pieniuhy na Grodzieńszczyźnie, w: Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich, pod red. J. Marciak-Kozłowskiej, Białystok 2014, ISBN978-83-62668-75-5, s.273-280.
 • Krystyna Krahelska (1914-1944) z Mazurek k. Baranowicz, w: Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich, pod red. J. Marciak-Kozłowskiej, Białystok 2014, ISBN978-83-62668-75-5, s. 343-348; 535-536.

 

2013

 • Kresowiec z urodzenia – warszawiak z wyboru. Adam Pług w życiu literackim Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-740-0. [MONOGRAFIA]

 

2012

 • Pasja czy misja? O wydawniczych przedsięwzięciach Adama Pługa, „Studia Tekstologiczne i Edytorskie. Sztuka Edycji” 2012, nr 1, s. 13-17. Open Access: www.sztukaedycji.umk.pl
 • Taniec jako klucz do dziejów kultury europejskiej w ujęciu Stanisława Dzikowskiego, w: Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska i E. Mikiciuk, Gdańsk 2012, s.234-242. ISBN 978-83-7865-039-3
 • Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza. (1882-1898). (Ze zbiorów Igora Strojeckiego), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, R. V (XLVII) 2012, s. 539-550.

 

2011

 • Przybyszewski Stanisław, hasło w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011
  ISBN: 978-83-7306-518-5
 • Przybyszewski Stanisław, hasło w: Encyklopedia Filozofii Polskiej,  red. A. Maryniarczyk i in., t. 2, Lublin 2011, s. 432-433.
 • Żuławski Jerzy, hasło w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, praca zbiorowa, red. A. Maryniarczyk i in., t. 2, Lublin 2011, s. 913-914. 
 • Motta Orzeszkowej i Konopnickiej, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa, – relacje różne, pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2011, s. 293-313.ISBN: 978-83-62100-18-7.
 • Rec. A. Mazur, Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej, Opole 2010. „Wiek XIX” 2011, R. IV (XLVI), s. 327-332.

 

 

Publikacje wcześniejsze 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016, godz. 15:49 - Urszula Jańczyk