Scholarship on Teaching and Learning– współpraca z Purdue University, USA


Scholarship on Teaching and Learning jest to program współpracy między uniwersytetem w Purdue, USA, a KUL. Tematem współpracy jest pogłębianie refleksji nad metodami i technikami stosowanymi w nauczaniu uniwersyteckim. W ramach współpracy istnieje możliwość nawiązania indywidualnej, długoterminowej współpracy między naukowcami z KUL i Purdue. W marcu 2009 odbyła się w KUL Międzynarodowa Konferencja: Symposium on Teaching and Learning.

Z Instytutu Pedagogiki w programie wzięły udział: D. Kornas-Biela, B. Sidor, K. Uzar oraz E. Domagała – Zyśk.


Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011, godz. 11:20 - Tomasz Petkowicz