Teksty publikowane w  Rocznikach Psychologicznych mieszczą się w  działach
Artykuły oraz Krótkie raporty z badań. Oprócz tego Redakcja zaprasza Autorów Artykułów dyskusyjnych i publikuje polemiki na ważne, czasem kontrowersyjne tematy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przygotowywania tekstów:

 

Objętość tekstów i zasady publikowania

 

Zasady etyczne

 

Tryb prac redakcyjnych


Jak przygotować artykuł do publikacji

Jak wykonać korektę autorską

 

Artykuł przekazywany do publikacji należy zgłosić przez system redakcyjny (zakładka Prześlij artykuł) lub przesłać na adres Redakcji: rpsych@kul.pl

 

Przekazanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie był on nigdzie dotychczas publikowany i nie jest przekazany jednocześnie do recenzowania w żadnym innym czasopiśmie. Autor wyraża tym samym zgodę na jego publikację w wersji papierowej oraz elektronicznej. Deklaruje jednocześnie, że przesłany tekst jest jego autorskim dziełem, a wszystkie osoby (i tylko te osoby), które przyczyniły się do powstania artykułu są wymienione bądź jako współautorzy bądź w podziękowaniu (w przypisie). Redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskiem ghostwriting w postaci deklaracji dotyczących procentowego wkładu każdego ze Współautorów składanych przy przesyłaniu artykułu.

 

Roczniki Psychologiczne / Annals of Psychology stosują się do zasad etycznych Code of Conduct and Best Practice Guidelines - zobacz więcej informacji.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 20:47 - Mariola Łaguna