Program wizyty Państwowej Komisji Akredytacyjnej


4 grudnia (poniedziałek)
9.00 - spotkanie członków Komisji z Władzami Uczelni i Wydziału - gabinet Rektora;
10.00 - spotkanie członków Komisji z zespołem przygotowującym raport samooceny - sekretariat;
11.00-16.30 - wizytacja wybranych zajęć dydaktycznych, ocena bazy dydaktycznej, w tym biblioteki i pracowni, ocena realizacji programów nauczania i organizacji zajęć, ocena organizacji praktyk studenckich, ocena dyplomowych prac studenckich oraz seminariów (między 14.00 a 15.00 - przerwa obiadowa dla członków Komisji);
16.30 - spotkanie członków Komisji ze studentami wszystkich lat - sala 244.

5 grudnia (wtorek)
10.00 - spotkanie członków Komisji z Pracownikami Instytutu - sala 243;
11.00-12.30 - ocena kadry dydaktycznej oraz formalno-prawnych aspektów kształcenia;
12.30 - spotkanie końcowe członków Komisji z Władzami Uczelni i Wydziału.

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2013, godz. 20:56 - Ireneusz Marciszuk