Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

listopad 2011

 

 

8-9 listopada 2011 r. - w Krakowie odbył się V Ogólnopolski Kurs dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt. Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, zorganizowany przez Referat ds. Kanoznizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej pod patronatem Ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz Katedrę Prawa Kanonizacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubeslkiego Jana Pawła II. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, pt. Kształtowanie się pojęcia męczeństwa "in odium fidei" i kult pierwszych męczenników; o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Zagadnienie męczeństwa w obowiązującym prawie i praktyce kanonizacyjnej; Diecezjalna faza postępowania w sprawach męczenników (procedura), oraz dr Lidia Fiejdasz , pt. Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej drogą męczeństwa z rąk komunistycznych na przykładzie bł. Władysława Findysza.

 

19 listopada 2011 r. - w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Podczas konferencji referaty wygłosili:  dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, pt. Elektroniczny sąd cywilny (e - sąd) - zadania, problemy i przyszłość, oraz mgr Paweł Cichosz, pt. Procesowe gwarancje praw człowieka w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Otwarcia konferencji dokonali: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski oraz dr Piotr Mochnaczewski (Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie).

 

25 listopada 2011 r. - w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Mariologii oraz Katedrę Sakramentologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II konferencja naukowa pt. Męczeństwo. Przeszlość. Teraźniejszość. Przyszłość, podczas której referat pt. Św. Maksymilian Maria Kolbe - męczennik z miłości, wygłosił o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL.  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2012, godz. 20:32 - Sławomir Graboń