2010

 

  • Teksty, „podteksty” i konteksty a przyswajanie aspektu, [w:] Acta Universitatis Lodzensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, 17, pod red. G. Rudzińskiego i G. Zarzyckiej, Łódź 2010, s. 251-256.
  • Kanon języka polskiego, czyli polszczyzna, której uczymy cudzoziemców, [w:] Kanon kultury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, P. Kajaka, A. Zieniewicza, Warszawa, 2010, s. 153-161 (współautorstwo z D. Rysak).
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2011, godz. 18:06 - Małgorzata Nowak-Barcińska