2009

 • Seminarium doktoranckie 28 marca 2009r. (referat o metodologii badań prof. Zenona Urygi).
  „Etyka nauczyciela” organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Instytut Jana Pawła II KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 9-10 czerwca 2009r. (organizacja)
 • Otwarte seminarium doktoranckie, Kazimierz Dolny 29 czerwca 2009 r. (uczestnictwo)
  Ogólnopolska konferencja naukowa „e-polonistyka 2” organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (uczestnictwo)

2008

 • Konferencja "Dzieło sztuki z perspektywy kulturowej. Metody - dyskursy - narracje"
  organizowana przez Studenckie Koło Teatrologiczne przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 6 -7 maja 2008 r. - uczestnictwo
 • Seminarium naukowe "Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w kanonie lektur szkolnych" organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 30 czerwca 2008r. - referat: Warsztatowo o lekturach. Jak czasopisma metodyczne pomagają współczesnemu poloniście pracować z tekstami dla dzieci i młodzieży?
 • Kongres Edukacji Kulturalnej organizowany przez Fundację Kultury w Warszawie 21-22 października 2008r. (uczestnictwo)
 • Konferencja z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Nowa podstawa programowa do języka polskiego” 6-7 listopada 2008r. (uczestnictwo)
 • "Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" 26-27 listopada 2008 r. (współorganizacja)

2007

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka" organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w dniach 21-22 listopada 2007r. - uczestnictwo.


 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2012, godz. 16:47 - Aleksandra Dziak