2011

 • Wykład prof. Ewy Jaskółowej (UŚ) pt. Szkoła wobec współczesnych metodologii literaturoznawczych (21 stycznia 2011 r.) – uczestnictwo.
 • VII Białołęcka Konferencja Nauczycieli Historii i Języka Polskiego, zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, (10 lutego 2011 r.)-uczestnictwo.
 • Wykład prof. Krisa Van Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) pt. Modele nauczania języka ojczystego i kultury w Niderlandach (4 marca 2011 r.) – uczestnictwo.
 • III Forum Edukacyjne Autorzy twórczych projektów humanistycznych, zorganizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, (9 marca 2011 r.)- uczestnictwo.
 • Konferencja Rynek wydawniczy z zakresu najnowszej literatury dla dzieci i młodzieży, zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  (16 marca 2011 r.)- uczestnictwo.
 • Wykład prof. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski) pt. Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania – propozycje zmian (6 maja 2011 r.) – uczestnictwo.
 • Seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna", pt.: Ocenianie w szkole - prawo i praktyka zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, (15 czerwca 2011 r.)- uczestnictwo.
 • Akademia Letnia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, (24-28 czerwca 2011 r.)- uczestnictwo.
 • Letni Uniwersytet Nauczyciela Polonisty, organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  (27-30 czerwca 2011 r.)- uczestnictwo.
 •  „Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole” – otwarte seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 7 lipca 2011 r.) – uczestnictwo.
 • „Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich” (27-28 września 2011 r.); Dom Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą- uczestnictwo.
 • Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2011/2012 (30 września 2011 r.). Podczas uroczystości wykład Kognitywistyczne podstawy opanowywania umiejętności językowych wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – uczestnictwo.
 • Konferencja naukowa Jak było możliwe Auschwitz? zorganizowana przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami wspólnie z Domem Konferencji w Wannsee (10-14 listopada 2011 r.) - uczestnictwo.

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2012, godz. 22:19 - Aleksandra Dziak