Adres redakcji
Instytut Nauk Biblijnych KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin 

 

 

 

Redaktor naczelny

ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin)
e-mail: henwit@kul.lublin.pl

 

Z-cy red. naczelnego
ks. Wojciech Pikor (KUL, Lublin / UMK, Toruń)
e-mail: pikorwo@wp.pl

 

Adam Kubiś (KUL, Lublin)
e-mail: akubis@gmail.com

 

Sekretarz redakcji
ks. Krzysztof Napora SCJ (KUL, Lublin)
e-mail: naporus@gmail.com

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2014, godz. 15:49 - Krzysztof Napora