Biuletyn Edukacji Medialnej jest rocznikiem naukowym wydawanym od 2004 roku przez Katedrę Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zamieszczane w nim artykuły zasadniczo dotyczą dwóch grup tematycznych prezentowanych zawsze w odniesieniu do mediów. Pierwszy krąg tematyczny to osoba, rodzina i zdrowie; drugi to kultura i język. W tych obszarach autorzy krajowi i zagraniczni przedstawiają wyniki swoich badań z dziedziny mass mediów. Ponadto publikowane są recenzje artykułów i sprawozdania z konferencji.

Od 2007 roku artykuły z Biuletynu Edukacji Medialnej są dostępne na wirtualnej platformie czasopism z Europy Środkowej i Wschodniej – Central and Eastern European Online Library, www.ceeol.com.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2012, godz. 23:21 - Jarosław Woźniak