Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 

Katedra Języka i Literatury Niderlandzkiej została założona w 2007 roku, a od roku 2008 Katedra prowadzi kierunek Filologia Niderlandzka.

W czerwcu 2011 Filologia Niderlandzka KUL wydała swoich pierwszych absolwentów. Swoją pasję i językowe zacięcie mogą oni kontynuować na studiach magisterskich. Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego organizuje bowiem od roku akademickiego 2011/2012 studia drugiego stopnia na kierunku filologia niderlandzka. Program studiów Filologii Niderlandzkiej obejmuje w szczególności następujące treści kształcenia:

  • aktywną i płynną naukę języka
  • kształcenie w zakresie literaturoznawstwa niderlandzkiego
  • kształcenie w zakresie językoznawstwa ogólnego i niderlandzkiego
  • kształcenie w zakresie kultury i historii Niderlandów

 
Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego zapewnia najwyższą jakość kształcenia i perspektywy na rynku pracy poprzez:

  • intensywny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka (native speakers)
  • zbalansowaną równowagę między tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami dydaktycznymi
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalizacyjnych: niderlandzka komunikacja biznesowa.
  • możliwość odbycia stażu w firmie w Belgii lub Holandii oraz w polskich przedsiębiorstwach współpracujących z Belgią lub Holandią
  • finansowane projekty połączone z pobytami w Belgii lub Holandii:


Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego zajmuje dynamiczną kontaktową pozycję między społecznością akademicką a światem biznesowym.

Historia katedry


W roku 1977 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przy wsparciu Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) i Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia) powstał Ośrodek Kultury Niderlandzkiej. Jego założycielami i kierownikami byli nieżyjący już profesorowie Eugeniusz Wiśniowski i Michał Kaczmarkowski. Od roku 2002 Ośrodkiem kierował dr hab. Andrzej Budzisz, prof KUL, który odegrał znaczącą rolę w pracach nad rozwojem i usamodzielnieniem Ośrodka. Celem było wówczas przybliżenie języka i kultury niderlandzkiej poprzez organizowanie kursów języka niderlandzkiego oraz odczytów i wykładów na temat kultury i literatury niderlandzkiej. Ośrodek Kultury  Niderlandzkiej zgromadził także znaczący księgozbiór naukowy i dydaktyczny.
Od roku akademickiego 2007 Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, funkcjonujący do tej pory jako instytut międzywydziałowy, został przekształcony w Katedrę Literatury i Języka Niderlandzkiego w ramach Instytutu Filologii Angielskiej. Powstała jednocześnie specjalizacja niderlandystyczna dla studentów anglistyki. Zajęcia prowadzą profesorowie z Uniwersytetu w Leuven oraz pracownicy katedry z Polski, Belgii i Holandii. Ten szybki rozwój był możliwy dzięki wsparciu kadrowemu i merytorycznemu Katolickiego Uniwersytetu Leuven oraz finansowemu Unii Języka Niderlandzkiego i prowincji Gelderland w Holandii, która ufundowała w 2007 r. m.in. nowoczesne komputerowe laboratorium językowe.
W roku 2008 Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego otworzyła nowy kierunek: Filologia Niderlandzka

 

Folder promocyjny do pobrania: Folder1.doc

 

 

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014, godz. 22:25 - Kamila Tomaka