11.jpg

 

ROCZNIKI PASTORALNO-KATECHETYCZNE 2010

PASTORAL AND CATECHETICAL ANNALS 2010

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

                                                                                                                       

Ks. Ryszard Kamiński. Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo i rodzinę.    

     Family Pastoral Care Concem for Marriage and Family

 

Ks. Wiesław Przygoda. Specyfika posługi charytatywnej Kościoła w ujęciu kard. Paula Josefa Cordesa

     The Unique Character of Charity Work of the Church according to Cardinal Paul Josef Cordes

 

Marek Fiałkowski OFMConv. Duszpasterstwo w starzejącym się społeczeństwie polskim

     Pastoral Care in Polish Aging Society

 

Ks. Marian Zając. Rodzina polska jako środowisko katechezy maryjnej

     Polish Family as an Environment for Marian Catechesis

 

Ks. Wiesław Śmigiel. Zrzeszenia rodzin katolickich w Polsce

     Associations of Catholic Families in Poland

 

Ks. Dariusz Lipiec. Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

     Pastoral Care of Families Raising Disabled Children

 

Ks. Grzegorz Pyźlak. Rodzina niepełna i jej wpływ na sytuację wychowawczą dziecka

     A Single-Parent Family and Its Influence on Child Upbringing

 

Ks. Jarosław Kamiński. Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie w nauczaniu Kościoła katolickiego

     Preparation for Marriage and Life in Family in Teaching of the Catholic Church

 

Halina Wrońska CMW. Rola liturgii w katechezie

     Role of Liturgy in Catechesis

 

Ks. Włodzimierz Broński. Treść prawa autorskiego do kazania

      The Copyright of a Sermon

 

Ks. Bogusław Wolański. Wpływ sakramentu bierzmowania na życie społeczne chrześcijan

      Influence of the Sacrament of Confirmation on the Social Life of Christians

 

Jolanta Kurosz. Obraz Sodalicji Mariańskiej w „Miesięczniku Katechetycznym i Wychowawczym”

      A View of the Sodality of Our Lady in the „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowaczy” Monthly

 

SPRAWOZDANIA

 

„Kreowanie komunikowania: zawartość, kontrola, krytyka”. I Kongres Polskie­go Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Wrocławski, Dolno­śląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 15-17 września 2008 roku (ks. Jerzy Smoleń)

 

RECENZJE

 

Nuevo diccionario de Pastoral. Dir. Casiano Floristan (Dariusz Robert Mazurek OFMConv)

 

Elżbieta Osewska. Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National project of Catechesis and Religious Education” (ks. Andrzej Kiciński)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2013, godz. 22:09 - Marek Fiałkowski