KOŚCIÓŁ  W POLSCE.
DZIEJE I KULTURA
9 (2010)


SPIS TREŚCI

 

 • Ks. Jan Walkusz, Franciszkanie w dziejach Kościoła i narodu polskiego

 

I. ARTYKUŁY  I  ROZPRAWY

 • Anzelm J. Szteinke OFM, Struktury organizacyjne I Zakonu Franciszkańskiego na ziemiach polskich (XIII – XXI w.)
 • Franciszek Mróz, Sanktuaria Pańskie prowadzone przez braci mniejszych w Polsce
 • Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Koronowane wizerunki Matki Bożej w sanktuariach znajdujących się pod opieką braci mniejszych obserwantów w Polsce      
 • Zdzisław Gogola OFMConv, Działalność misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich zakonów braci mniejszych w latach 1900-2009
 • Bogdan Rok, Europejskie relacje podróżnicze franciszkanów polskich XVIII wieku, poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum 
 • Magdalena Kuran, Reformackie kazania niedzielne doby baraku wobec tradycji postyllograficznej 
 • Filip Wolański, Staropolska codzienność w świetle dyskursu bernardyńskich kazań epoki saskiej 
 • Wiesław F. Murawic OFM, Zaangażowanie patriotyczne zakonników franciszkańskich Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce
 • Roland Prejs OFMCap, Franciszkański wkład w piśmiennictwo popularne. Zarys zagadnienia 
 • Anzelm J. Szteinke OFM, Bracia mniejsi wpisani w historię Chełma (XVIII-XX w.)
 • Błażej Kurowski, Trzeci Zakon św. Franciszka na Śląsku w pierwszej połowie XX wieku

 

II. RECENZJE  I  OMÓWIENIA

 • Historie du christianisme. Pour mieux comprendre notre temps, red. Alain Corbin i in., Editions du Seuil, Paris 2007, ss. 475 (Paweł Zając OMI)
 • Wkład oo. Franciszkanów w dziedzictwo ziemi chełmskiej, red. Eugeniusz Wilkowski, Chełm 2009, ss. 239 (Anzelm J. Szteinke OFM)
 • Z dziejów zakonów kanonickich w Polsce. Ks. Andrzej Bruździński, Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich, Kraków, Wydawnictwo UNUM 2003, ss. 445+3nlb (Jerzy Flaga)
 • Epoka Jagiellonów widziana oczami historyka z Oxfordu. Natalia Nowakowska,Church, State and Dynasty in Renaissance Poland. The Carter of Cardinal Fryderyk Jagiellon (1468-1503), Ashgate 2007 (Jerzy Flaga)
 • Ks. Jan Związek, Rzeczywistość historyczna w kazaniach, Częstochowa 2009, ss. 746 (ks. Jan Walkusz)
 • Ks. Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009, ss. 254, 29 fotografii (Włodzimierz Bielak)
 • Kirche und Katholizismus seit 1945, hrsg. von Erwin Gatz, t. 1, 2, 4 i 5, Paderborn 1998-2003 (ks. Antoni Kiełbasa SDS)
 • Ks. Dominik Zamiatała, Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Problematyka organizacyjno-personalna, t. 1, Kielce 2009, s. 720 (Marek Grygiel SChr)
 • Krzysztof Rafał Prokop, Polscy biskupi franciszkańscy. Słownik biograficzny,Kraków 2003, Nakład własny, ss. 173, 1 nlb, il. (Anzelm J. Szteinke  OFM)
 • Elżbieta Matyaszewska, „Wierzę w cuda nie od dziś. Religia w życiu i twórczości Jana Matejki, Towarzystwo Naukowego KUL, Lublin 2007, ss. 182 (Maciej Sadowski CSSR)
 • Ks. Janusz Mariański, Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2008, ss. 407 (Piotr Sieradzki)

 

III. BIBLIOGRAFIA

 • Ks. Jan Walkusz, Grzegorz Teneta, Bibliografia podmiotowa polskich historyk ów Kościoła za rok 2008 z uzupełnieniami za lata 2000-2007 

 

IV. NEKROLOGI  I WSPOMNIENIA

 • Roland Prejs OFMCap, Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska CP (1933-2009)
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 08:25 - Ewa Zięba