Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu

Aktualności Teoretycznoliterackie

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 stycznia 2012 roku o godzinie 16.30 w sali nr CN 208.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie przypomnieniu zmarłego przed siedmioma laty Kierownika Katedry, prof. Władysława Panasa, na drugą złożą się prezentacje nowych książek i zagadnień teoretycznych. Oto program spotkania.

Część I, godz. 16.30

Projekcja filmu o Profesorze Władysławie Panasie (Zamach pióra, reż. N. Ziółkowska-Kurczuk). Czas trwania: ok. 20 minut.
Jarosław Borowski, Władysława Panasa czytanie Lublina.

Część II, godz. 17.30

Dariusz Skórczewski, Ewolucjonistyczna teoria literatury.
Adam Fitas, Drogi zeszycie, drogi ekranie..., czyli Philippe'a Lejeune'a teoria dziennika osobistego.


Serdecznie zapraszamy!

Autor: Hanna Kryńska
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2012, godz. 10:52 - Ireneusz Piekarski