Szanowni Państwo,

 

 

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego proszę przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 

  1. Spółka akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 
  2. Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska. 
  3. Spółka akcyjna w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania. 

 

KAZUSY

 

1. W nowo zawiązanej spółce CHOINKA SA w Sandomierzu utworzono kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych, który dzieli się na 2.000 akcji po 100 złotych każda. Akcje objęło 4 akcjonariuszy: Jan objął 800 akcji, Marian 200 akcji, natomiast Zenon i Wacław po 500 akcji po cenie nominalnej. Jan i Zenon wnoszą wyłącznie wkład pieniężny na akcje. Marian i Zenon wnoszą aporty.

W jakiej wysokości powinien zostać pokryty kapitał przed wpisem spółki do rejestru? Czy wszystkie wkłady powinny być wniesione przed wpisem spółki do rejestru?

 

2. W akcie o zawiązaniu spółki i objęciu akcji spółki BIAŁE ŚWIĘTA SA w Dęblinie postanowiono, że akcje obejmą Janina i Jadwiga za wkłady niepieniężne – maszyny do naśnieżania. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 złotych i dzieli się na 1000 akcji po 100 złotych każda. Akcje mają być objęte po cenie dwukrotnie wyższej niż nominalna. Kiedy najpóźniej powinny być wniesione wkłady?

 

3. W dniu 2 lutego 2018 roku Krzysztof i Grzegorz podpisali statut i wyrazili zgodę na zawiązanie spółki SZUSOWANIE SA w Chrzanowie, w której utworzono kapitał zakładowy w wysokości 500.000 złotych podzielony na 500 akcji po 1000 złotych każda. Akcje objąć mieli Krzysztof i Grzegorz (po 100 akcji każdy) oraz wspólnie z nimi Paweł (300 akcji). Krzysztof i Grzegorz objęli akcje za wkłady pieniężne jeszcze 2 lutego 2018 roku (w akcie o zawiązaniu spółki) i zdecydowali o nabyciu dla spółki od PAWO sp. z o.o. nieruchomości gruntowej pod trasę narciarską.

Paweł miał objąć akcje za wkłady niepieniężne w postaci nart i butów narciarskich. Ostatecznie objęcia akcji w formie aktu notarialnego dokonał dopiero w czerwcu 2018 roku. Żadnych innych oświadczeń nie składał. W lipcu 2018 roku Krzysztof i Grzegorz wystąpili do sądu rejestrowego o wyznaczanie biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania założycieli w trybie art. 312 w zw. z art. 311 KSH. Opinia została przygotowana we wrześniu 2018 roku. Następnie, Krzysztof i Grzegorz wnieśli wkłady do spółki w wysokości po ¼ wartości nominalnej każdej obejmowanej akcji. Paweł nie wniósł wkładu. Ustanowiony został też zarząd w osobach Pawła i Grzegorza, który zgłosił w dniu 24 września 2018 roku spółkę do rejestru. Członkowie rady nadzorczej nie zostali powołani.

Czy czynności założycielskie zostały przeprowadzone poprawnie? Czy sąd zarejestruje spółkę? Czy spółka mogła na tym etapie nabyć nieruchomość?

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2018, godz. 10:00 - Piotr Kędzierski