2008

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań” zorganizowana przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (9-10. 12. 2008) Referat: Literackie inspiracje Elizy Orzeszkowej filozoficznymi i religijnymi dziełami autorów żydowskich.

2007

2006

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie” zorganizowana przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (21-22. 11. 2006)
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2012, godz. 10:52 - Aleksandra Dziak