PRACOWNICY KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

 

Profesorowie:

 

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Kierownik Katedry)

  

Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski

 

 

Adiunkci:

 

dr Dariusz Bucior

 

dr hab. Paweł Zdanikowski

 

 

Asystenci:

 

mgr Michał Hałasa (Sekretarz Katedry)

 

 

 

Doktoranci - seminarium dr. hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL:

 1. Przemysław Filipowicz
 2. Adrian Dziekan 
 3. Wojciech Bartnik
 4. Konrad Węgliński
 5. Marzena Kidacka
 6. Małgorzata Kwiatkowska
 7. Marta Strojewska
 8. Barbara Syta
 9. Dominika Weremko

 

Doktoranci - seminarium Prof. dra hab. Marcina Trzebiatowskiego:

 1. Monika Gwiazda
 2. Ewa Jaroszyńska-Kozłowska
 3. Marta Jąkalak
 4. Rafał Skiba
 5. Dominka Sulemian

 

Autor: Paweł Zdanikowski
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023, godz. 16:47 - Agnieszka Dębska