STUDIA PRAWNICZE KUL
Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
 

RADA NAUKOWA

 

Adam BŁAŚ – Uniwersytet Wrocławski; Akademia Polonijna w Częstochowie
Remigio BENEYTO BERENGUER – Universidad CEU Cardenal Herrera (Hiszpania)
Janina CIECHANOWICZ-McLEAN – Uniwersytet Gdański
František ČITBAJ – Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja)
Antoni DĘBIŃSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Andrzej DZIĘGA – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Giorgio FELICIANI – Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia (Włochy)
Mirosław GRANAT – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Józef KRUKOWSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wojciech ŁĄCZKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Barbara MIKOŁAJCZYK – Uniwersytet Śląski
Henryk MISZTAL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Anna PRZYBOROWSKA–KLIMCZAK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Marek SAFJAN – Uniwersytet Warszawski
Stanisław SAGAN – Uniwersytet Rzeszowski
Piotr STANISZ – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marian STASIAK – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Adam STRZEMBOSZ – Akademia Polonijna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Hanna SUCHOCKA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Péter SZABÓ – Pázmány Péter Catholic University (Węgry)
Renata SZAFARZ – Polska Akademia Nauk
Andrzej SZAJKOWSKI – Polska Akademia Nauk
Marian ZDYB – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andrzej ZOLL – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 11:09 - Monika Popek