Otwarcie przewodu doktorskiego

Podczas posiedzenia pracowników Instytutu Psychologii KUL, Dariusz Zapała otworzył przewód doktorski. Będzie prowadził badania nad interejsami mózg-komputer i pisał pracę pt: Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komputer (BCI).

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2012, godz. 20:12 - Piotr Francuz