Full version

Vol. 4/2002


ARTYKUŁY/ARTICLES

Henryk Misztal (KUL, Lublin)
Wolność uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim p. 3-30
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Proces likwidacji niższych seminariów duchownych w latach 1959-1963 p. 31-57
Full_Text.pdf
Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997 p. 59-72
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
Wolność religijna w latynoamerykańskim systemie ochrony praw człowieka p. 73-90
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL, Lublin)
Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykościelnej polityki władz komunistycznych w okresie Polski Ludowej - zarys problemu p. 91-108
Full_Text.pdf
Beata Ratajczak (KUL, Lublin)
Możliwości sprawowania opieki duszpasterskiej w zakładach leczniczych w okresie Polski Ludowej p. 109-120
Full_Text.pdf
Mirosław Sitarz, Piotr Wiśniewski (KUL, Lublin)
Wybór Biskupa Rzymu p. 121-140
Full_Text.pdf
Jacek Łapiński (Lublin)
Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierząt p. 141-162
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Ocena pracy nauczyciela religii w świetle obowiązującego prawa p. 163-177
Full_Text.pdf
Anna Turek, Jan Turek (Strasburg - Lublin)
Potrzebne zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego p. 179-190
Piotr Kasprzyk, Michał Wasiak (KUL, Lublin)
Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego p. 191-204
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek (KUL, Lublin)
Ustawowy ustrój majątkowy małżonków (rys historyczny - stan de lege lata - postulaty de lege ferenda) p. 205-218
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Ewolucja treści praw człowieka p. 219-241
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Paweł A. Leszczyński, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe "Semper", ss. 99 (Krzysztof Warchałowski, UKSW) p. 243-250
Full_Text.pdf

Krzysztof Warchałowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Lublin 1998 (Tadeusz Stanisławski, KUL) p. 251-253
Full_Text.pdf
 
G. Sanciñena Asurmendi, El reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales extranjeras y canónicas, Madrid 1999, pp. 207 (Wiesław Bar, KUL) p. 254-258
Full_Text.pdf
 
R. Navarro-Valls, R. Palomino, Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica, Barcelona (2000), pp. 380 (Wiesław Bar, KUL) p. 259-263
Full_Text.pdf
 
Piotr Kasprzyk, Zenon Baranowski, Parafialna rada do spraw ekonomicznych, Sandomierz 2001, ss. 136 (Grzegorz Jędrejek, KUL) p. 264-266
Full_Text.pdf
 
Noty o autorach p. 267-268
Full_Text.pdf

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.