Recenzenci współpracujący dotychczas z redakcją (w porządku alfabetycznym):

Ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz

Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
O. prof. dr hab. Wiesław Bar
Prof. dr hab. Jan Białocerkiewicz
Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
Prof. dr hab. Henryk Cioch
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Prof. dr hab. Janusz Drob
Prof. dr hab. Dariusz Dudek
Abp  prof. dr hab. Andrzej Dzięga
Prof. dr hab. Paweł Fajgielski
Ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz
Prof. dr hab. Jan Głuchowski
Prof. dr hab. Mirosław Granat
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Prof. dr hab. Teresa Liszcz
Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz
Prof. dr hab. Artur Kuś
Prof. dr hab. Jerzy Menkes
Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski
Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk
Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal
Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk
Prof. dr hab. Józef Jan Skoczylas
Prof. dr hab. Ryszard Skubisz
Prof. dr hab. Paweł Smoleń

Prof. dr hab. Marek Sobczyk
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski
Prof. dr hab. Jan Szreniawski

Prof. dr hab. Renata Świrgoń-⁠Skok
Prof. dr hab. Jan Świtka
Prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
Prof. dr hab. Krzysztof Wiak
Prof. dr hab. Władysław Witczak

Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski
Prof. dr hab. Jerzy Wratny
Prof. dr hab. Jan Wroceński
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Prof. dr hab. Andrzej Zieliński

 

LISTA RECENZENTÓW 2012

 

Prof. dr hab. Wojciech Cieślak

Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Czech

Prof. dr hab. Marzena Dyjakowska

Prof. dr hab. Elżbieta Dynia

Prof. dr hab. Andrzej Gorgol

Prof. dr hab. Mirosław Granat

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek 

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Prof. dr hab. Józef Kordeczuk

Prof. dr hab. Jan Olszewski

Prof. dr hab. Alicja Pomorska

Prof. dr hab. Dorota Pyć

Prof. dr hab. Mirosław Sawczuk

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler

Prof. dr hab. Andrzej Szymański

Prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Prof. dr hab. Zdzisław Zarzycki

Prof. dr hab. Marian Zdyb

 

LISTA RECENZENTÓW 2013

 

Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk

Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Czech

Prof. dr hab. Leszek Ćwikła

Prof. dr hab. Elżbieta Dynia

Prof. dr hab. Andrzej Gorgol

Prof. dr hab. Stanisław Hoc

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek

Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz

Prof. dr hab. Leonard Łukaszuk

Prof. dr hab. Jerzy Menkes

Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Prof. dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka

Prof. dr hab. Jan Olszewski

Prof. dr hab. Alicja Pomorska

Prof. dr hab. Janusz Raglewski

Prof. dr hab. Marek Sobczyk

Prof. dr hab. Adam Sulikowski

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. dr hab. Renata Świrgoń-Skok

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Prof. dr hab. Kamil Zeidler

 

LISTA RECENZENTÓW 2014

 

Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jacek Barcik (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Andrzej Gorgol (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Stanisław Grobel (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Romuald Kmiecik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Marzena Kordela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Mirosława Melezini (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Oktawian Nawrot (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Prof. dr hab. Marek Sobczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Ks. prof. dr hab. Juliusz Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Prof. dr hab. Renata Świrgoń-Skok (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk (Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego)

Prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański)

 

LISTA RECENZENTÓW 2015

 

Prof. dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Jacek Barcik (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Rafał Blicharz (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Elżbieta Karska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Karol Karski (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Czesław Kłak (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie)

Prof. dr hab. Zbigniew Romuald Kmiecik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Marzena Kordela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego)

Prof. dr hab. Marek Lubelski (Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie)

Prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Jacek Wiewiorowski (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Igor Zgoliński (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

 

LISTA RECENZENTÓW numerów opublikowanych w 2016

 

Prof. dr hab. Bałaban Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Barcik Jacek (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Barczak Anna (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Blicharz Rafał (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Bożek Michał (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Budyn-Kulik Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Gorgol Andrzej (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Habuda Adam (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Janowski Jacek (Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. Jędrejek Grzegorz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Karski Karol (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Kłak Czesław (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie)

Prof. dr hab. Kordela Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Ks. prof. dr hab. Krajczyński Jan (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Kruczalak-Jankowska Joanna (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Kuś Artur (Uczelnia Łazarskiego)

Prof. dr hab. Lis-Staranowicz Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Prof. dr hab. Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Materniak-Pawłowska Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Melezini Mirosława (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Prof. dr hab. Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Młynarczyk Alicja (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Prof. dr hab. Monarcha-Matlak Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Myszona-Kostrzewa Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Niczyporuk Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Nowakowska-Małusecka Joanna (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Oczkowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Ofiarska Małgorzata  (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Ofiarski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Olszewski Jan (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Piszcz Anna (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Powałowski Andrzej (Uniwersytet Gdański)

Ks. prof. dr hab. Robert Kantor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Prof. dr hab. Ruczkowski Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Skubisz Ryszard (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Słapek Dariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Sobczyk Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Sobczyk Paweł (Uniwersytet Opolski)

Ks. prof. dr hab. Stępień Marek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Szewczyk Helena (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Szmulik Bogumił (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Szymanek Jarosław (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Szymański Andrzej (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Świrgoń-Skok Renata (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Tarnowska-Sobecka Danuta Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Ura Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. prof. dr hab. Warchałowski Krzysztof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Ks. prof. dr hab. Wojciechowski Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prof. dr hab. Zeidler Kamil (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Zgoliński Igor (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

 

LISTA RECENZENTÓW (2017)

 

Dr hab. Bach-Golecka Dobrochna (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Balcerzak Michał, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Barcik Jacek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Bińczycka-Majewska Teresa (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)

Dr hab. Blicharz Rafał, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Błaszczak Łukasz (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Dąbrowski Przemysław, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Dobkowski Jarosław, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Doliwa-Klepacka Anna (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Habuda Adam (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Prof. dr hab. Hoc Stanisław (Uniwersytet Opolski)

Ks. dr hab. Kantor Robert (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Dr hab. Karski Karol, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Kordela Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ks. dr hab. Krajczyński Jan, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Kubiak Rafał, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. dr hab. Kwiecień Roman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. Lis-Staranowicz Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. dr hab. Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Dr hab. Monarcha-Matlak Aleksandra, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Niczyporuk Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Nowakowska-Małusecka Joanna, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Oczkowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Ogiegło Leszek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Olejniczak-Szałowska Ewa, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Sierocka Iwona, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Sobczyk Paweł, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Ks. dr hab. Steczkowski Piotr, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr hab. Szmulik Bogumił, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Szreniawski Piotr, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Szymanek Jarosław, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Wacinkiewicz Daniel (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Wałachowska Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ks. dr hab. Warchałowski Krzysztof, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ks. dr hab. Wegrzyn Bogdan, prof. PWSZw Tarnowie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

Dr hab. Zeidler Kamil, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Zgoliński Igor, prof. KPSW (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Zięba-Załucka Halina (Uniwersytet Rzeszowski)

 

 

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2018, godz. 21:25 - Zuzanna Gądzik