„SANITAS PER LEX”

 

 

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Jest to nowatorskie przedsięwzięcie wychodzące naprzeciw współczesnym problemom łączącym prawników i medyków. Lekarze potrzebują wiedzy  o prawach jakie im przysługują gdy dojdzie do konfliktu z pacjentem.  Zwłaszcza młodzi lekarze muszą wiedzieć jakie mają prawa i obowiązki, oraz jak należy się poruszać w ramach obowiązującego prawa. W najbliższej przyszłości można spodziewać się podobnej sytuacji jak w  USA, gdzie pozwy przeciwko lekarzom stały się sposobem na życie dla prawników.

Rozwój medycyny w ostatnich czasach jest bardzo szybki i obejmuje wiele dziedzin. Medycyna szybko wkracza na obszary, które dotychczas były nieznane np. klonowanie czy transplantacje. Prawo zaś nie nadąża za rozwojem medycyny i nie jest w stanie uregulować najnowszych jej dokonań. Prawnicy nie wiedzą, jak z punktu widzenia etyczno-moralnego, należy traktować najnowsze osiągnięcia medyczne. Widać więc, że paradoksalnie, to właśnie olbrzymi wzrost możliwości medycyny wpływa na zwiększenie i tak dużych problemów w stosunkach między prawem a medycyną.

Dlatego też zgodnie z sentencją  Salus aegroti suprema lex est - Dobro chorego jest najwyższym prawem, obie instytucje zdecydowały o rozpoczęciu wspólnego  projektu edukacyjnego składającego się z następujących elementów:

1.      Przygotowania i rozpoczęcia studiów podyplomowych – Prawo w ochronie zdrowia,

2.      Przygotowania i rozpoczęcia studiów podyplomowych anglojęzycznych – Master of Law In Health Law.

 

 

 

Prawo w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

 

 

Studia zostaną uruchomione na skutek wspólnego projektu edukacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W studiach będą mogli uczestniczyć nie tylko młodzi lekarze, ale także pracownicy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  wszyscy ci, którzy będą chcieli zapoznać się prawem stosowanym w ochronie zdrowia. Będą się uczyć min. umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji oraz radzenia sobie z problemami prawnymi, co pozwoli zwłaszcza młodym ludziom sprostać nowym wyzwaniom współczesnych czasów.

Zadaniem studiów będzie przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników służby zdrowia, a także zasad ich odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. Program studiów zostanie również wzbogacony o problematykę zagadnień bioetycznych m.in. w związku z toczącą się w opinii publicznej dyskusją dotyczącą zapłodnienia in vitro, macierzyństwa zastępczego czy testamentów życia.

Studia będą w systemie dwu-semestralnym. Proponowany wykaz przedmiotów w załączniku.

Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2012, godz. 23:33 - Piotr Pokorny