Wybrane publikacje

2011


2010


2009


2008

  •  Święta symetria. Interpretacja „Ody chorej duszy” Wojciech Wencla, w: Pytania o wiarę. Religia i Kościół w literaturze polskiej, red. A. Sulikowski, Szczecin 2008, s. 303-315.


2005


2002

  • Poetycki kerygmat Edy Ostrowskiej, w: Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej, red. E. Konończuk, E. Nofikow, K. Sawicka, Białystok 2002, s. 281-289.

 


Edycje

 

2011

 

2008

  • A. Kamieńska, Wiersze przemilczane, red. W. Kruszewski, Lublin 2008.
  • Korespondencja Jana Brzękowskiego i Tadeusza Różewicza, „Śląsk” 2008, nr 4, s. 82-86.

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2012, godz. 13:00 - Wojciech Kruszewski