konwersatorium

 

Prowadzący zajęcia:  ks. Mgr Mariusz Lach sdb

Termin zajęć: wtorek 15.00 - 16.30

Miejsce zajęć: CN - P10

Opis zajęć i bibliografia-

W sem. I wykład obejmie rozwój różnych nurtów religijnych w dramaturgii europejskiej i amerykańskiej w ostatniej dekadzie XIX w. i w pierwszej połowie XX wieku.

Przedstawione zostaną sylwetki najwybitniejszych dramatopisarzy tego okresu ( m. in. Claudel, Czechow, Hauptmann, Sudermann, Strindberg, Hofmannsthal, Maeterlinck, O. Milosz, Rostand, Yeats, Pirandello, Andrejew, D’Annunzio, Shaw, Toller, Kokoschka, Giraudoux, Sartre, Genet, Marcel, Anderson, Eliot, O’Neill, Anouilh, Beckett) i budowanych przez literaturę i teatr odniesień do sfery sacrum. Obserwacje dotyczyć będą wpływu sztuki dramatycznej na teatr i teatru na poczynania dramatopisarzy, a także reakcji dramatu na dokonujące się przemiany w odczytaniu przesłania religijnego konstytuującego antropologiczny wymiar ludzkiego życia.

W sem II obserwacje dotyczące relacji religii do zjawisk literackich i teatralnych skupione zostaną na drugiej połowie XX wieku. Omówione zostaną sylwetki dramatopisarzy (m. inn. R. Schneider, A. Camus, D. Fabri, U. Betti, F. Mitterer) i twórców teatralnych (J-L Barrault, O.J. Hartmann, E. M. Browne, P. Brook) działających po 1950 r. do dzisiaj.

Nowa obecność wątków religijnych przejawia się w refleksji egzystencjalnej, nierzadko z bolesną nieobecnością Boga w wykreowanym przez twórców świecie literackim i teatralnym.

Problematyka podejmowana przez dramaturgów obcych będzie konfrontowana z sytuacją literacką i teatralną w Polsce.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:10 - Mariusz Lach