Prowadzenie zespołu teatralnego

 

Prowadzący zajęcia: Ks. dr Mariusz Lach sdb

Opis zajęć: Poznanie najróżniejszych ćwiczeń teatralnych przygotowujących do prowadzenia zajęć z grupą dzieci lub młodzieży. w ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia związane z emisja głosu, koncentracją, rozbudzaniem wyobraźni, a także podstawowe techniki teatralne z zakresu warsztatu aktora.

Literatura:

Book S., Podręcznik dla aktorów, Warszawa 2007.
Clifford S., Hermann A., Teatr przebudzenia. Praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne z młodzieżą, Łódź - Warszawa 2003.
Czechow A. M., O technice aktora, Kraków 1995.
Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa 1997.
Poradnik techniczny dla teatrów świetlicowych, Warszawa 1955.
Siedlecki A., Sekrety techniki aktorskiej, Rzeszów 2007.
Siedlecki A., Być aktorem, Rzeszów 2010.
Way B., Drama w wychowaniu młodzieży, Warszawa 1997.
Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Warszawa 1997.

Zaliczenie:
na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach. W ramach zajęć przygotowywane są krótkie etiudy teatralne, które studenci prezentują pod koniec I semestru. Praca roczna kończy się przedstawieniem zespołowym całej grupy.

 

Informacje dla studentów

 

* Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć proszę przyjść w stroju sportowym.

  Monologi - kolokwium I 2012Monologi - kolokwium I 2012

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2016, godz. 12:44 - Mariusz Lach