Kierownik projektu:
 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL, m.in. organizator kilkunastu konferencji we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Rozwoju KUL

 

Pozostali członkowie komitetu organizacyjnego:
 - dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL (kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL)
 - dr hab. Krzysztof Wiak (kierownik Katedry Prawa Karnego KUL)

 

Współpraca organizacyjna:

dr Sławomir Hypś (Katedra Prawa Karnego) 

mgr Łukasz Czebotar (doktorant, Katedra Prawa Karnego)

 

Sekretarz (koordynator organizacyjny):

mgr Paweł Potakowski (doktorant, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL, Katedra Prawa Administracyjnego KUL) - osoba do kontaktu w sprawie ewentualnych pytań (potakowski@kul.pl, tel. 515 159 655)

 

 

Współorganizatorzy:

 

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Rozwoju KUL

Niezależne Zrzeszenie Studentów 

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2012, godz. 23:07 - Paweł Potakowski