16 KWIETNIA


Konferencja: Płaszczyzny społecznych działań pedagoga

Wiedza - Kompetencje - Doświadczenie


BEZPŁATNE warsztaty17 KWIETNIA

 Dzień Animatora - warsztatyIMPREZY TOWARZYSZĄCE

 


Wystawa Fotografii dawnego Lublina

organizowana wspólnie z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN

16 - 22 kwietnia -> Hol Colegium Jana Pawła II

23 - 29 kwietnia -> Hol na I piętrze Instytutu Pedagogiki (Majdanek)


Bank wymiany fantowej


Zdjęcia z Superbohaterem


Spektakl Teatru Towarzyskiego

godzina 17:00 - DMMIII 137


Autor: Paulina Słoboda
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012, godz. 11:59 - Paulina Słoboda