Zainteresowania naukowe pracowników Katedry skupiają się na kulturze literackiej polskiego renesansu i baroku w kontekście literatury europejskiej.

 

Obecnie realizowane są następujące tematy badawcze: problemy stylistyczne i teoretyczne liryki barokowej, świat idei w prozie barokowej, zagadnienia retoryki i poetyki historycznej w poezji i prozie religijnej polskiego baroku.

 

Prowadzone są również prace edytorskie. 

A. Prace wydane indywidualnie oraz zespołowo przez pracowników Katedry

 

 

 

B. Sesje i konferencje organizowane i współorganizowane przez Katedrę

 

 

 

C. Prace doktorskie powstałe w Katedrze

 

 


Autor: Jarosław Bedyniak
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2012, godz. 15:56 - Jarosław Bedyniak