Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,  20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 21

zaprasza młodszych pracowników naukowych i doktorantów do udziału w trzeciej edycji szkolenia metodycznego, organizowanego we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa. Ma ono na celu rozwój umiejętności dydaktycznych młodszych pracowników naukowych poprzez rozwój metod przygotowywania i przeprowadzania interesujących, interaktywnych i efektywnych zajęć. W programie szkolenia znajdzie się m.in.: wyznaczanie i osiąganie celów w edukacji dorosłych; ustalenie roli szkoleniowca (trenera) w procesie szkolenia; naukowe podłoże edukacji dorosłych, różnice między andragogiką i pedagogiką; metody i techniki szkoleniowe: dyskusje panelowe; odgrywanie ról; burza mózgów; prace w małych grupach; studium przypadku; rozwiązywanie problemów; dialog oparty na metodzie sokratejskiej; wykład interaktywny; sztuka prowadzenia dyskusji; posługiwanie się z materiałami prezentacyjnymi w edukacji oraz korzystanie z technologii internetowej; umiejętność dobrej prezentacji publicznej i nawiązywania kontaktu ze słuchaczami; jak zadawać pytania i udzielać odpowiedzi; organizacja i przygotowywanie wykładów. Program szkolenia uwzględnia sugestie uczestników pierwszych dwóch edycji szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej Instytutu na rzecz Państwa Prawa
(ul. Chopina 14  - III piętro) w godz. 9:00-15:30. Osobami prowadzącymi szkolenie są Prof. Delaine Swenson z Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL i Dr Tomasz Sieniow z Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL. Szkolenie przeprowadzone będzie w jęz. polskim, z niektórymi sesjami w jęz. angielskim tłumaczonymi na jęz. polski. Wszelkie materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają wyżywienie.

Ze względu na interaktywny charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Do udziału w szkoleniu zapraszamy młodszych pracowników naukowych i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres cfals@kul.lublin.pl. Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Marzeny Rzeszót pod nr. tel. (81) 743 68 05 lub e-mail: mrzeszot@fipp.org.pl. Dodatkowe informacje dotyczące Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych można znaleźć na stronie internetowej: www.kul.lublin.pl/prawo/cfals.

Bardzo prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia wszystkim pracowników Katedry.     

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2010, godz. 14:14 - Marta Ordon