KOŁO NAUKOWE KANONISTÓW KUL

ZAPRASZA NA

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

Adwokat kościelny – czyli kto?

 

18 kwietnia 2012 r. (środa)

Collegium Iuridicum – Aula im. Lecha Kaczyńskiego (CI-300)

ul. Spokojna 1

 

 

SESJA I

 

9.00 Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości

Słowo Prezesa Koła Naukowego Kanonistów KUL - Piotr Pecko

Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

9.30 Aktywność Kościoła w obszarze obrony praw człowieka

abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski z Polsce

 

10.00 Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego

bp dr hab. Artur Miziński, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL

 

10.30 Przerwa na kawę

 

11.00 Adwokat w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

dr Justyna Krzywkowska, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

 

11.30 Funkcja adwokata kościelnego w procesie karnym

o. dr hab. Marek Saj CSsR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

12.00 Adwokat w procesie kanonizacyjnym

dr Lidia Fiejdasz, Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL

 

12.30 Dyskusja

 

13.00 Obiad

 

 

SESJA II

 

 

14.00 Dyskusja

MODERATOR

dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL 

 

SĘDZIA

ks. prał. dr Waldemar Gałązka, Oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu

 

ADWOKAT

dr Justyna Krzywkowska, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

mgr lic. Mateusz Łątkowski, Adwokat Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu 

 

OBROŃCA WĘZŁA

ks. dr Krzysztof Mikołajczuk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

BIEGŁY

ks. dr Jarosław Storoniak, Biegły Sądu Metropolitalnego w Lublinie

 

NOTARIUSZ

ks. mgr lic. Grzegorz Bzdyrak, Notariusz Sądu Metropolitalnego w Lublinie

 

15.30 Zakończenie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL - Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012, godz. 11:22 - Monika Spuz-Szpos