RF-winieta2

 

Roczniki Kulturoznawcze

Annals of Cultural Studies

ISSN 2082-8578

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Leon Dyczewski OFMConv, ks. Augustyn Eckmann, ks. Stanisław Janeczek (PRZEWODNICZĄCY), Henryk Kiereś, Urszula M. Mazurczak, Tadeusz Miczka, Jan Pawlik SVD, Janusz Plisiecki, †Ryszard Rubinkiewicz SDB†, ks. Jan Sochoń, Bogumiła Truchlińska, Zofia J. Zdybicka USJK

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD:Wojciech Daszkiewicz, Małgorzata Gruchoła (SEKRETARZ / SECRETARY), Anna Kawalec, ks. Piotr Moskal (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Ewa Zając

Adres Redakcji / Editorial Office Address: ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

 

e-mai: roczkult@kul.pl

 

 

„Roczniki Kulturoznawcze”, w tym archiwum, na stronach Wydziału Filozofii KUL

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2012, godz. 09:54 - Stanisław Sarek