Reprezentacja Instytutu Prawa Kanonicznego KUL w składzie: Magdalena Lenart (III rok), Sylwia Tyl (V rok), Paweł Zając (V rok), zajęła I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, który odbył się 21 marca 2012 r. w Warszawie.
Więcej »