KOŁO POLONISTÓW STUDENTÓW KUL


Koło Polonistów jest jednym z najstarszych kół studenckich działających na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Powstało w roku założenia uczelni. Od 1932 roku działało pod nazwą Koła Literackiego, a jego pierwszym opiekunem był wybitny historyk literatury – Wiktor Hahn.
Obecnie Koło jest organizacją zrzeszająca studentów filologii polskiej, a także wszystkich chętnych do współpracy z nim, bowiem jego członkiem może zostać każdy, kto posiada zainteresowania literackie i językoznawcze.
Działalność agendy polega na organizowaniu sesji naukowych (w roku akademickim 2003/2004 poświęcone twórczości Karola Wojtyły i Jarosława Marka Rymkiewicza), spotkań ze znanymi postaciami z kręgu literatury (m. in. Artur Szlosarek, Marcin Świetlicki, Paweł Helle) oraz imprez towarzyskich, takich jak coroczne „otrzęsiny” dla I roku filologii polskiej i Bal Polonistów. Wśród imprez naukowych należy wyróżnić cykliczną konferencję noszącą tytuł „Tygodnia Polonistów”. Dzięki temu, że Koło posiada swoją siedzibę, na co dzień działa na zasadzie klubu, gdzie spotykają się studenci na kawie bądź herbacie i rozmawiają nie tylko o literaturze.


Kurator Koła
dr Adam Fitas

Koło Polonistów Studentów KUL
Tel. 445-43-80
Pokój 026, główny gmach KUL
Autor: agjar
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2007, godz. 15:07 - Agnieszka Jarosz